Структура

Керівні органи: Збори Товариства , Рада товариства; Голова Ради Товариства Збори Товариства є вищим органом управління Товариства та складаються з членів Товариства або їх уповноважених представників.

Рада Товариства призначає Збори Товариства, час і місце їх проведення, та затверджує повістку денну.

     Затверджує угоди укладені головою ради Товариства з іншими юридичними та приватними особами стовно майна Товариства та коштів на суму понад 5 тис грн .

     Повідомляє не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів членів Товариства через мисливські та рибальські колективи, про час, місце та повістку денну Зборів Товариства.

     Вносить зміни до повістки денної, але не пізніше ніж за 5 (п’ять) днів до проведення Зборів.

     Призначає збори у мисливських та рибальських колективах, та затверджує повістку денну.

     Затверджує заступників голови ради Товариства, секретаря та бригадирів мисливських та рибальських колективів. 

     Приймає в члени Товариства, та виключає з нього.

      Веде облік членів Товариства.

      Розробляє та затверджує квиток члена Товариства, та інші облікові документи.

      Створює мисливські та рибальські колективи за територіальним принципом, веде їх облік у відповідних книгах.

       Закріплює членів Товариства за мисливськими та рибальськими колективами.

       Розробляє і затверджує річні кошториси фінансово-господарської діяльності Товариства

       Встановлює розмір членських та вступних внесків.

       Встановлює ціни на відстрільні картки та грошовий еквівалент трудоучасті.

       Організовує конкурси, та виставки на теми полювання і риболовлі.

       Скликає збори, наради, проводить семінари, зльоти, конкурси.

       Проводить комплексні заходи, спрямовані на відтворення та збереження мисливських тварин.

Голова Ради Товариства здійснює такі функції:

    Здійснює поточне управління Товариством в межах повноважень, визначених цим Статутом, рішеннями Зборів та чинним законодавством України.

    Без довіреності представляє Товариство в усіх державних, громадських, приватних та інших організаціях, органах і установах як на території України, так і за її межами.

    Від імені Товариства укладає угоди, що стосуються діяльності Товариства.

    Призначає заступників та секретаря.

    Підписує всі фінансові документи від імені Товариства.

    Проводить кадрову роботу зі штатними працівниками Товариства.

    Організовує роботу громадських мисливських і рибальських інспекторів по охороні угідь, закріплених за Товариством, боротьбу з браконьєрством.

    Виходить з пропозиціями в місцеві компетентні органи з питань регулювання та ведення мисливського та рибальського господарства. Очолює раду Товариства, виносить свої пропозиції на розгляд ради без права вирішального голосу.                                                                    

Мисливські та рибальські колективи. 

 Структурним підрозділом Товариства є мисливські  та рибальські колективи.

     Мисливські та рибальські колективи, створюються згідно рішення Ради Товариства, відповідно до встановлених норм мисливських угідь на одного мисливця, та наявності водойм, для риборозведення.

      Мисливський чи рибальський колектив, може бути створений при наявності не менше

5 (п’яти) членів Товариства.